Regulamin

 • 1. Wstęp

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego mcprojekt.com.pl. Korzystanie z serwisu internetowego mcprojekt.com.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. Każdy Użytkownik serwisu mcprojekt.com.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.

  1.2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:

  1. zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
  2. zasady sprzedaży usług wykonania adaptacji do zakupionych projektów architektoniczno budowlanych
  3. zasady sprzedaży pozostałych usług

   

 • 2. Definicje

  Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.

  mcprojekt.com.pl - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: mcprojekt.com.pl, zawierający:

  1. bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych
  2. informacje o usługach świadczonych przez firmę MC PROJEKT Marcin Czarnewicz

   

  Administrator Serwisu mc projekt.com.pl - Podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest MC PROJEKT Marcin Czarnewicz, ul. Marii Dąbrowskiej 16, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 142766539, numer NIP 566-186-84-71

  Projekt domu - Projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

  Koncepcja projektu - Zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

  Sprzedaż projektu architektonicznego - Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

  Adaptacja projektu architektoniczno – budowlanego - Przystosowanie zakupionego projektu do warunków inwestycji planowanej przez Użytkownika tj. sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie obejmujące min. określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Adaptacja to również dokonanie zmian zakupionego projektu architektoniczno – budowlanego według właściwości wskazanych przez użytkownika.

  Sprzedaż usługi adaptacji - Umowa na podstawie, której Użytkownik otrzymuje 4 egzemplarze adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego według właściwości określonych przez Użytkownika.

Materiały - Teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

 • 3. Sprzedaż projektów architektonicznych.

  3.1. Serwis mcprojekt.com.pl zawiera bazę danych ofert projektów architektonicznych na sprzedaż.

  3.2. Oferta projektu architektonicznego zawiera:

  • a) kolorową wizualizację,
  • b) rysunek techniczny,
  • c) opis projektu i dane techniczne,
  • d) cenę projektu,
  • e) opis technologii budowy,
  • f) biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcą projektu.

   

  3.3. Administrator Serwisu mcprojekt.com.pl prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych dostępnych w Serwisie oraz świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:

  • a) doradztwo,
  • b) obsługa transakcji,

   

  3.4. W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamawiam projekt” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych serwisu mcprojekt.com.pl

  3.5. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych:

  • a) imienia i nazwiska
  • b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone
  • c) adresu e-mail

   

  3.6. Po przyjęciu zamówienia pracownik Serwisu mcprojekt.com.pl skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Po potwierdzeniu zamówienia projekt zostaje wysłany w ciągu 24h od zaksięgowania pieniędzy na koncie.

  3.7. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty

  3.8. Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu mcprojekt.com.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu domu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu mcprojekt.com.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji. Konsultant Serwisu mcprojekt.com.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu.

  3.9. Projekt architektoniczny dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu pt. „Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego”.

  3.10. Do projektu architektonicznego dołączone są materiały reklamowe i opracowania pomocnicze. Skład dołączonych do projektu przedmiotów ustala biuro projektowe. Ilość i zawartość przedmiotów różnią się między sobą i są ustalane przez autorskie biura projektowe.

  3.11. Zapłata za projekt architektoniczny może nastąpić gotówką, w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie mcprojekt.com.pl lub za pobraniem przez firmę kurierską( wyłącznie przy zakupie samego projektu bez usługi adaptacji )

  3.12. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Sprzedającemu – odpowiednio do wybranej formy płatności.

  3.13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne projektu ponosi wyłącznie architekt lub biuro architektoniczne będące twórcą projektu określone w ofercie sprzedaży zamieszczonej w mcprojekt.com.pl.

  3.14. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis mcprojekt.com.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży projektu architektonicznego. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przesyłanie droga elektroniczną informacji handlowych.

  3.15. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu mcprojekt.com.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.

  3.16. Serwis mcprojekt.com.pl zapewnia Użytkownikom szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego oraz stałe wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi.

  3.17. Serwis mcprojekt.com.pl przyjmuje i przekazuje do właściwego architekta lub biura architektonicznego reklamacje dotyczące wad sprzedawanych projektów architektonicznych. Reklamacje można składać telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami dostępnymi na stronach internetowych Serwisu mcprojekt.com.pl

  3.18. Zwrot projektu lub jego wymiana możliwa jest w terminie do 10 dni od daty otrzymania projektu. Wiele projektów można zwrócić nawet do 30 dni, a wymienić nawet do 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące zwrotu lub wymiany każdego projektu określone są na stronach poszczególnych pracowni projektowych będących autorami projektów. Warunkiem przyjęcia projektu jest jego zwrot w nienaruszonym stanie.

  3.19. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania; musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie lub e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

  3.20. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 • 4. Sprzedaż adaptacji projektu architektonicznego.

  4.1. Serwis mcprojekt.com.pl umożliwia użytkownikowi zamówienie adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego.

  4.2. Administrator Serwisu mcprojekt.com.pl zapewnia, że adaptacje projektu architektonicznego zamówione przez Użytkownika będą wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania adaptacji.

  4.3. W celu zamówienia usługi adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami dostępnymi na stronach internetowych mcprojekt.com.pl w celu ustalenia ceny i terminu realizacji.

  4.5. W przypadku zakupu usługi adaptacji projektu Kupujący zobowiązany jest zapłacić ustaloną telefonicznie kwotę gotówką w formie przedpłaty przelewem na konto bankowe podane na stronie serwisu mcprojekt.com.pl. po zaksięgowaniu pieniędzy rozpocznie się proces adaptacji.

  4.6. Cena adaptacji projektu ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od ilości i skomplikowania zmian projektowych.

  4.7. Serwis mcprojekt.com.pl zapewnia Użytkownikom szerokie i profesjonalne stałe wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi.

  4.8. Serwis mcprojekt.com.pl przyjmuje i przekazuje do właściwego architekta reklamacje dotyczące wad adaptacji. Reklamacje można składać telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami dostępnymi na stronach internetowych Serwisu mcprojekt.com.pl

  4.9. Rezygnacja z usługi adaptacji oraz wprowadzenia zmian do projektu nie jest możliwa ze względu na to, że są to świadczenia o właściwościach określonych przez klienta w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do takich zaliczamy umowy o dostawę dzieła (towaru) stworzonego według indywidualnego zamówienia konsumenta.

 • 5. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

  5.1. Serwis mcprojekt.com.pl i jego treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do składania reklamacji. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu mcprojekt.com.pl. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.

  5.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  5.3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

  5.4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu mcprojekt.com.pl. Użytkownik Serwisu mcprojekt.com.pl jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Serwisu mcprojekt.com.pl.

  5.5. W przypadku różnicy cen projektów typowych pomiędzy ofertą Serwisu mcprojekt.com.pl, a cennikiem biura projektowego będącego autorem projektów, ceną obowiązującą (aktualną do zapłaty) jest cena zamieszczona w aktualnym cenniku autora projektu. Powyższa różnica ceny nie może być podstawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Serwisu mcprojekt.com.pl.

  5.6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

  5.7. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu mcprojekt.com.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  5.8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu mcprojekt.com.pl bez zgody Użytkownika.

  5.9. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi mcprojekt.com.pl i zwolnić Serwis mcprojekt.com.pl z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.

 • 6. Zmiany Regulaminu

  6.1. Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach www Serwisu mcprojekt.com.pl

  6.2. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.

  6.3. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika.

  6.4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis mcprojekt.com.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego W skład projektu architektonicznego wchodzą:

 1. Część architektoniczna:

  • - rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
  • - rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
  • - rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
  • - rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
  • - przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
  • - elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
  • - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.

   

 2. Część konstrukcyjna

 3. Część instalacyjna:

  • - projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • - projekt instalacji centralnego ogrzewania
  • - projekt instalacji elektrycznej
  • - projekt instalacji gazowej.

   

 4. Część opcjonalna.

  Wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.

Nasi Partnerzy

Projekty domów biura projektowego ARCHON Projekty domów biura projektowego ARCHETON Projekty domów biura projektowego STUDIO ATRIUM Projekty domów biura projektowego HORYZONT Projekty domów biura projektowego Z500 Projekty domów biura projektowego PRO-ARTE Projekty domów biura projektowego DOM PROJEKT Projekty domów biura projektowego STYL Projekty domów biura projektowego ARCHI PROJEKT Projekty domów biura projektowego MG PROJEKT Projekty domów biura projektowego DOM DLA CIEBIE Projekty domów biura projektowego LK&PROJEKT Projekty domów biura projektowego GALERIA DOMÓW Projekty domów biura projektowego ARCHIPELAG Projekty domów biura projektowego ARCHIDESIGN Projekty domów biura projektowego DOBRE DOMY Projekty domów biura projektowego KB PROJEKT Projekty domów biura projektowego VILLANETTE Projekty domów biura projektowego DOMY Z WIZJĄ Projekty domów biura projektowego SŁONECZNE DOMY Projekty domów biura projektowego BAJER DOM Projekty domów biura projektowego ARCHIKADO Projekty domów biura projektowego DOMFORT Projekty domów biura projektowego DOMOFORMA Projekty domów biura projektowego LIPIŃSCY DOMY Projekty domów biura projektowego KUP PROJEKT Projekty domów biura projektowego HG ATELIER Projekty domów biura projektowego DOMINANTA

Wszelkie Prawa Zastrzeżone MCPROJEKT 2013