OFERTA - MC PROJEKT CIECHANÓW- projekty domów, adaptacje projektów

Zakres świadczonych przez  nas usług obejmuje: 

1.      Sprzedaż gotowych projektów domów

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem czołowych pracowni projektowych w Polsce. W naszej ofercie znajduje się obecnie ok. 4000 projektów domów, garaży i budynków gospodarczych

Bazy projektów są systematycznie powiększane  i aktualizowane.

Gwarantujemy najniższe ceny projektów, a także szybkość i rzetelność świadczonych usług

 

2.      Adaptacje gotowych projektów

Adaptacja projektu obejmuje:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu

- opracowanie projektów przyłączy mediów

- opracowanie projektu zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne lub przydomowej oczyszczalni ścieków

- uzyskanie odpowiednich uzgodnień i opinii

 

3.      Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę

Załatwiamy za Inwestora wszystkie formalności związane uzyskaniem pozwolenia na budowę

 

4.      Nadzór

Pełnimy funkcję kierownika budowy lub inspektowa nadzoru inwestorskiego branży:

- budowlanej

- sanitarnej

- elektrycznej

 

5.      Projektowanie

Wykonujemy projekty związane z budownictwem mieszkaniowym i usługowym we wszystkich branżach

- budowlanej

- sanitarnej

- elektrycznej

 

6.      Świadectwa energetyczne

Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

Zakres bespośrednio świadczonych usług obejmuje powiaty:  ciechanowski, mławski, pszasnyski