ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - MC PROJEKT CIECHANÓW- projekty domów, adaptacje projektów

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej muszą posiadać wszystkie budynki oddawane do użytkowania oraz budynki przeznaczone do sprzedaży lub najmu, a także te, w których w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie charakterystyka energetyczna.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym oszacować koszty utrzymania związane z zapotrzebowaniem na energię.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne na etapie składania wnioski o pozwolenie na użytkowanie domu, po zakończeniu budowy.

Dokument ten jest ważny przez 10 lat. Właściciel budynku ma obowiązek wykonania nowego świadectwa jeżeli upłynął  termin jego ważności, lub w przypadku przebudowy czy  remontu budynku jeśli uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Opracowanie powinno zawierać podstawowe wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej budynku i zużycia energii w budynku oraz ocenę poziomu jego jakości energetycznej. Powinno zawierać również wskazówki dotyczące możliwości poprawy aktualnego poziomu jakości energetycznej.

Sam wynik opracowanego świadectwa charakterystyki energetycznej nie ma wpływu na wydanie pozwolenia na użytkowanie. Dane w nim zawarte są cennym źródłem informacji o nieruchomości, a dokładniej o kosztach jakie będziemy musieli ponosić w trakcie użytkowania.

Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego:
- Właściciel budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
- Nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.